Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC NỘI

Địa chỉ: Xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Triệu Thị Thắm – Chức vụ: Hiệu Trưởng