Chrysanthemum

Thực đơn

BẢNG THỰC ĐƠN MẪU GIÁO ( Mùa hè : Tuần 1+Tuần 3)  Đơn vị : Trường Mầm non Trực Nội   Thứ Trưa ( bữa chính) Chiều (Bữa phụ ) 2 Thịt gà rimCanh bí xanh nấu cua